Upit za ponudu

Ime kupca
Adresa
Telefon
Email
Zainteresovani smo za proizvod Metanol
Sirćetna kiselina
Količina
Osoba za kontakt
Kvalitet prema specifikaciji (navesti broj)
Paritet prodaje
Način pakovanja i transporta Sopstvene vagon cisterne
Vagon cisterne MSK
Sopstvene auto cisterne
Auto cisterne u aranžmanu MSK
Burad
Napomena
CAPTCHA